Från 02/07/2020 kommer alla svenska casino-bonusar begränsas till högst 100 kr. Den veckovisa insättningsgränsen kommer vara 5 000 kr.

Privacy Policy

Stodlinjen spelinspektionen spelpaus Spela ansvarsfullt | Kommersiellt innehåll | Endast nya kunder | 18+

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy, vill vi informera alla besökare på denna webbplats (“du”) vilken personlig information vi lagrar när ni baesöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna integritetspolicy gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser. Denna webbplats ägs utav:

 

Privacy Policy 1

Denna integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018.

Registrerings och Informationsansvarig

Enligt Dataskyddsförordningen (‘GDPR’) definieras den registrerade som “identifierad eller identifierbar fysisk person[er]”. Eftersom lagring av personuppgifter kan inträffa på vår webbplats som handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Därför, kan du utöva dina rättigheter som beviljas av GDPR.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Privacy Policy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Data vi behandlar

När du besöker vår webbplats behandlar (eller kan vi behandla) vissa av dina personuppgifter som vi samlar in via cookies eller liknande tekniker. Vi kan samla in två kategorier av personuppgifter:

Elektronisk identifieringsdata

Information om tid och datum för när du besöker vår webbplats, din IP-adress och version av webbläsare och enhetsversion, operativsystem du använder, unika enhetsidentifierare samt information om din nätverksleverantör.

Uppgifter om din interaktion med de webbplatser vi samarbetar med

Information om dina interaktioner med de webbplatser vi samarbetar med – oavsett om du besöker, registrerar eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra partners webbplatser. Denna information behandlas på en aggregerad nivå (tillsammans med liknande information som samlats in från andra användare), och den kan inte kopplas till din identitet.

Rättslig grund och syften för databehandling

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

För det statistiska syftet kan vi behandla data om dina aktiviteter som du utfört på våra partners webbplatser, vilket är viktigt för syftet att beräkna våra intäkter. Den här typen av information om dig grupperas med andra liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Dina rättigheter

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss om kopior av din personliga information som vi har
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som du tycker är felaktiga
 • Rätt att glömmas: Även känd som Rätten att radera, ger dig rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har. Det kan hända i olika fall: när uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för; när du har dragit tillbaka samtycke och det inte finns någon annan laglig grund som vi kan fortsätta att behandla det på; när du motsatte dig behandling och det inte finns några övervägande legitima skäl att fortsätta; när uppgifterna har behandlats olagligt eller när uppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet
 • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter som vi behandlar till en annan enhet, utan hinder från oss, om en sådan överföring är tekniskt genomförbar
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på att hantera din personliga information, utan att ange någon anledning till oss
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala eller danska dataskyddsmyndighet om du anser att det bryter mot dina rättigheter. Om du känner att dina personuppgifter har brutits eller om du har några frågor eller tvivel angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en begäran om dina rättigheter, kan du kontakta oss påPrivacy Policy 2Eftersom vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta det danska dataskyddsverket – Adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi ser regelbundet till att din data hålls uppdaterad och lagras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, förändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataöverträdelser och mot alla andra olagliga former av databehandling.

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll till dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskap och färdigheter är nödvändiga för att behandla de personuppgifter som vi samlar in på lämpligt sätt.

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Åtkomst, uppdatera eller radera den information vi har om dig: Du kan närhelst begära åtkomst, uppdatering eller radering av dina personuppgifter som vi erhåller.
 • Rätten att invända: Du erhåller rätten att invända behandlingen av dina personuppgifter som vi utgör.
 • Rätten till begränsning: Du erhåller rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet: Du erhåller rätten att förses med en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmän använt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke: Du erhåller också rätten att dra tillbaka ditt samtycke närhelst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål: Skicka in ett klagomål med din lokala eller Danska dataskyddsmyndighet om du känner att de rättigheter som listas ovan kränkts. Danska Dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Om du någon gång har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en förfrågan gällande dina rättigheter, vänligen maila oss på

Privacy Policy 3

Dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Dina personuppgifter kan överföras till en:

 • Mottagare baserad i USA i enlighet med Privacy Shield Framework. Du kan läsa mer om detta ramverk här
 • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskydd
 • Mottagare baserat i ett land som inte ger tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. I denna situation kommer vi att ingå ett dataskyddsavtal med mottagaren, som kommer att innehålla standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Detta skulle förpliktiga mottagaren att tillhandahålla en säkerhetsnivå och dataskydd som motsvarar den som krävs av GDPR
+18 Spela ansvarsfullt Stodlinjen spelinspektionen spelinspektionen