Polityka Prywatności

Tekst reklamowy | Tylko dla nowych klientów | 18+

WPROWADZENIE

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności chcielibyśmy poinformować wszystkich użytkowników naszej strony internetowej jakie dane osobowe są gromadzone w momencie korzystania z tej witryny, jak również w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy te informacje. Poniższe powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych personalnych zgromadzonych na tej stronie, a nie przetwarzania danych na innych stronach internetowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które pomagają zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych odnosi się tylko do przetwarzania danych na tej stronie i nie ma zastosowania do przetwarzania danych w innych witrynach internetowych.

Strona ta należy do:

Polityka Prywatności 1

 

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możliwe jest,że od czasu do czasu, jeżeli uznamy to za konieczne będziemy aktualizować tę Politykę, dlatego proponujemy jej regularne sprawdzanie.

Aktualizacja może dotyczyć kluczowych lub pomniejszych modyfikacji. Istotne zmiany mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. jeśli opracujemy nowy cel przetwarzania danych lub uruchomimy nową usługę na naszej stronie internetowej).

Drobne modyfikacje nie mają wpływu na Twoje prawa i obowiązki dotyczące przetwarzania informacji na Twój temat (np. korekty lub ulepszenia językowe, nowe czcionki lub style).

Poinformujemy Cię o wszelkich kluczowych zmianach z wyprzedzeniem, tak abyś miał wystarczająco dużo czasu na zrozumienie i rozważenie zmian zanim wejdą w życie.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Podczas gdy odwiedzasz naszą stronę możemy przetwarzać dwa rodzaje Twoich danych personalnych:

Dane identyfikacji elektronicznej, które dotyczą Twojego adresu IP, systemu operacyjnego, którego używasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń , informacji o sieci komórkowej, lokalizacji urządzenia, typu przeglądarki używanej do przeglądania naszej witryny oraz daty i godziny poszczególnych wejść na naszą stronę.

Informacje o Twoich interakcjach z naszymi stronami partnerskimi dotyczą Twoich wizyt na tych stronach, rejestracji oraz udziału w grach w witrynach naszych partnerów. Powyższe informacje są przetwarzane na tzw. poziomie zagregowanym (zgrupowane wspólnie wraz z podobnymi informacjami zebranymi od innych użytkowników) i nie mogą być one powiązane z Twoją tożsamością.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Tzw. uzasadniony interes polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych co ma na celu zwiększenie efektywności naszego produktu jak również poprawę jakości świadczonych przez nas usług. Wykorzystujemy tego typu dane do pomiaru aktualnej skuteczności kampanii reklamowych, które są realizowane na naszej stronie. Ponadto, generowane informacje, które zostały zgromadzone podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, są również wykorzystywane ażeby poprawić ogólny komfort użytkowania witryny oraz w celu adaptacji i udoskonalania treści na naszej stronie jak również jej zabezpieczenia i utrzymania funkcjonalności oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

Adres IP, którego używasz przetwarzamy w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Twoim urządzeniem, jak również w celu określenia przybliżonej geolokalizacji użytkownika, która dalej może być wykorzystywana do personalizacji usług. (np. w celu zaproponowania stosownych treści w preferowanym przez Ciebie języku oraz treści powiązanych z grami hazardowymi, które są legalne w Twoim kraju). Informacje te wykorzystujemy również do celów analitycznych (np. do obliczania ilu gości odwiedzających naszą stronę pochodzi poszczególnych krajów/regionów).

Do celów statystycznych możemy przetwarzać dane o Twojej aktywności na stronach internetowych naszych partnerów. Jest to szczególnie istotne dla uzasadnionego interesu jakim jest obliczanie naszych przychodów. Ten rodzaj informacji o Tobie jest zgrupowany z innymi danymi tego typu, co pomaga nam w tworzeniu statystyk dotyczących korzystania z naszych usług.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka będzie otrzymywać od nas pliki cookie. Używając 'ciasteczek’ staramy się zapewnić Tobie i innym użytkownikom możliwie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszej witryny. Ponadto używanie plików cookie daje nam możliwość poprawy funkcjonalności naszej strony, promocję naszych produktów oraz dostarczanie treści od podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak korzystamy z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie.

TWOJE PRAWA

  • Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych
  • Prawo do korygowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
  • Prawo do upominania się o usunięcie gromadzonych przez nas informacji na Twój temat
  • Prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych personalnych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania i korzystania przez nas z Twoich danych osobowych
  • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa są naruszane

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub jeśli chcesz wysłać do nas zapytanie dotyczące tych praw, możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem

Polityka Prywatności 2

Możesz również skontaktować się Duńską Agencją Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

PODMIOT DANYCH I ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, podmiot danych jest określany jako “ zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna”. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie dotyczy Twojej osoby automatycznie jesteś uznawany za ww. podmiot danych i jako taki możesz korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną (samodzielną lub w połączeniu z innymi podmiotami) i określa cele i sposób w jaki dane osobowe są lub będą przetwarzane. Jako że określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych na tej stronie jesteśmy dalej nazywani administratorem danych i jako taki jesteśmy zobowiązani do ochrony danych z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie ze stosownymi przepisami o ich ochronie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestia, która ma dla nas szczególne znaczenie to dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dlatego też jesteśmy zdeterminowani ażeby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę powierzonych nam informacji. Stosujemy konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych personalnych przed przypadkową lub bezprawną utratą, kradzieżą, niedozwoloną modyfikacją, nieautoryzowanym upublicznieniem, udostępnieniem lub użyciem oraz przed wszystkimi nielegalnymi formami ich przetwarzania.

Ponadto, aby upewnić się,że Twoje dane są dobrze chronione, kontrolujemy to kto ma dostęp do informacji na Twój temat. Tylko upoważniony i odpowiednio wyszkolony personel ma wgląd w Twoje dane osobowe, ażeby w sposób kompetentny mógł wypełniać swoje obowiązki.

PODMIOTY TRZECIE

Istnieje możliwość, że Twoje dane będą udostępniane podmiotom trzecim, które pomagają nam udoskonalać nasze produkty i modernizować usługi (np. marketing, reklama, dokonywanie analiz, ogólny rozwój i bezpieczeństwo). W związku z tym może wystąpić konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych przez ww. podmioty w celu realizacji powierzonych im zadań.Zgodnie z definicją RODO strony trzecie należy uznać za podmioty przetwarzające dane. Jako przetwórcy danych są oni zobowiązani do ich przetwarzania w oparciu o stosowne umowy o ochronie danych, które zostały stworzone aby zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam informacji.

Jeżeli będziemy do tego zobowiązani, możemy udostępnić Twoje dane władzom publicznym oraz organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa.

TWOJE DANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)

Som det blev nævnt i det foregående afsnit, sikrer vi, at du har det rette niveau for databeskyttelse, hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS.

Istnieją trzy kategorie odbiorców z „krajów trzecich”, do których możemy przekazywać Twoje dane:

  • Odbiorca z siedzibą w USA. W tym przypadku przekażemy Twoje dane w sposób określony przez mechanizm Tarczy Prywatności UE-USA , który gwarantuje to, że Twoje dane personalne dostarczane do USA są chronione w sposób zatwierdzony przez UE. Więcej informacji na temat działania Tarczy Prywatności UE-USA możesz znaleźć tutaj.
  • Państwa, które dysponują odpowiednim poziomem ochrony danych, zatwierdzonym przez Komisję Europejską. O państwach, które posiadają odpowiedni i usankcjonowany poziom ochrony możesz dowiedzieć się więcej tutaj.
  • Odbiorcy mającego siedzibę w kraju, który według Komisji Europejskiej nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takiej sytuacji zawrzemy z odbiorcą umowę o ochronie danych, która będzie zawierać w zapisie standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Zobowiąże to odbiorcę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych na poziomie wymaganym przez RODO.